ZAKŁAD MECHANICZNY "MARCINIAK" Mieczysław Marciniak

Dane firmy:

Adres: 08-540 Stężyca, ul. Dęblińska 1
NIP: 716-140-16-24, Regon: 432046230

tel./fax: 81 866 30 29
e-mail: biuro@zmmarciniak.pl

Biuro:

Agnieszka Nowak, tel. 535 960 940

Prezes:

Mieczysław Marciniak, tel. 609 609 682

Dyrektor ds. technicznych:

mgr inż. Jacek Kęczkowski
tel. 509 591 752