Projekty Unijne

22.11.2018 r. firma Zakład Mechaniczny MARCINIAK Mieczysław Marciniak podpisała z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP) umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania
5.1 RPO WL 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej, poprzez prace termomodernizacyjne budynku. Projekt przyczyni się do oszczędności energii elektrycznej, cieplej oraz zmniejszenia emisji gazów do atmosfery.
  • Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej firmy Zakład Mechaniczny "MARCINIAK" Mieczysław Marciniak
  • Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 682 436, 30 PLN
  • Wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 554 826, 26 PLN
  • Dofinansowanie w kwocie: 360 637, 06 PLN